ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρθρο 1 | Αντικειμενο – Σκοπος

Το Δ.Π.Μ.Σ. αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις. Δημιουργεί επίσης τις βάσεις στους αποφοίτους του για να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες, καθώς και να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες, μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία στον ιδιαίτερο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τομέα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών.

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ "Τεχνητή Νοημοσύνη" [PDF].

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Με- ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).

Δείτε το ΦΕΚ [PDF].

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η διάρκεια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι 18 μήνες. Αποτελείται από δύο εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. την έχει αναλάβει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», συνήθως Δευτέρα έως Πέμπτη από 18:00 έως 21:00. Είναι όμως δυνατό να πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες διαλέξεις, ή πρόσθετη διδασκαλία, κύρια, επικουρική ή σεμιναριακή ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση συνήθως τον Απρίλιο και τον Μάιο κάθε έτους.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται γενικά ως εξής:

Α Εξαμηνο (Χειμερινο)

Το Α’ ξεκινά συνήθως τον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις, ενώ είναι δυνατόν να προγραμματίζονται και εργαστηριακά μαθήματα αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθήματος. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων.

Β Εξαμηνο (Εαρινο)

Το Β’ Εξάμηνο ξεκινά τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει 4 μαθήματα που επιλέγουν οι φοιτητές. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις , ενώ είναι δυνατόν να προγραμματίζονται και εργαστηριακά μαθήματα αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθήματος, και ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων τον Ιούλιο.

Οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών, ή με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος ανακοινώνεται στην πρώτη διάλεξη αυτού.

Γ Εξαμηνο (Χειμερινο)

Το Γ’ Εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος.