ΣΠΟΥΔΕΣ

Αυτή η σελίδα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και τη δομή τους, καθώς και τη διάρκεια, τη δομή και το περιεχόμενο των εξαμήνων.

Στη συνέχεια, έχουν αναρτηθεί το ΦΕΚ ίδρυσης και ο κανονισμός σπουδών, στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα ελληνικά.

Επιπλέον, υπάρχει η πλήρης λίστα με τις ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες από την αρχή του προγράμματος, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ολα τα μαθηματα

Αναλυτική λίστα

Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής, δίπλα από τον τίτλο του κάθε μαθήματος, υπάρχουν οι ενδείξεις Υ, Π, Ε, οι οποίες σημαίνουν ότι το μάθημα είναι υποχρεωτικό, προπαρασκευαστικό και επιλογής αντίστοιχα.

1ου εξαμήνου

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική (Υ)

Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τρουμπούκης, Α. Χαραλαμπίδης

Θεμελιώδεις γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Υ, Π)

Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Φιλιππάκης, Α. Χαραλαμπίδης, Γ. Βούρος

Μηχανική Μάθηση (Υ)

Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος

2ου εξαμήνου

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Ε)

Διδάσκοντες: Ε. Σταματάτος

Βαθιά Μηχανική Μάθηση (Υ)

Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Υ)

Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βούρος,  Η. Μαγκλογιάννης, Μ. Χαλκίδη, Χ. Ρεκατσίνας, Ο. Τελέλης, Μ. Φιλιππάκης

Κλιμακώσιμες Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης (Ε)

Διδάσκοντες: Ν. Κατζούρης, Η. Αλεβίζος

Μηχανική Μάθηση σε Πολυμεσικά Δεδομένα (Ε)

Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Η. Μαγκλογιάννης

Ρομποτικά Συστήματα και Εφαρμογές (Ε)

Διδάσκοντες: Μ. Δαγιόγλου, Γ. Σταυρινός

3ου εξαμήνου

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Υ)

Διδάσκοντες: Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η διάρκεια του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι 18 μήνες. Αποτελείται από δύο εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, συνήθως Δευτέρα έως Πέμπτη από 18:00 έως 21:00. Είναι όμως δυνατό να πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες διαλέξεις, ή πρόσθετη διδασκαλία, κύρια, επικουρική ή σεμιναριακή ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση συνήθως τον Απρίλιο και τον Μάιο κάθε έτους.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται γενικά ως εξής:

Α Εξαμηνο (Χειμερινο)

Το Α’ ξεκινά συνήθως τον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις, ενώ είναι δυνατόν να προγραμματίζονται και εργαστηριακά μαθήματα αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθήματος. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων.

Β Εξαμηνο (Εαρινο)

Το Β’ Εξάμηνο ξεκινά τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει 4 μαθήματα, δύο υποχρεωτικά και δύο που επιλέγουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις, ενώ είναι δυνατόν να προγραμματίζονται και εργαστηριακά μαθήματα αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθήματος, και ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων τον Ιούλιο.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών, ή με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος ανακοινώνεται στην πρώτη διάλεξη αυτού.

Γ Εξαμηνο (Χειμερινο)

Το Γ’ Εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τις καθηγήτριες και τους καθηγητές του τμήματος.

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΠΜΣ

Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).

Δείτε το ΦΕΚ [PDF].

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρθρο 1 | Αντικειμενο – Σκοπος

Το Δ.Π.Μ.Σ. αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις. Δημιουργεί επίσης τις βάσεις στους αποφοίτους του για να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες, καθώς και να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες, μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία στον ιδιαίτερο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τομέα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών.

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ "Τεχνητή Νοημοσύνη".

Το 2019, το Δ.Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη υποδέχτηκε τις πρώτες φοιτήτριες και τους πρώτους φοιτητές του. Έκτοτε, έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα 78 άτομα και σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις μεταπτυχιακές εργασίες όσων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και σήμερα.

Η σελίδα έχει δομηθεί ως λίστα, με το όνομα της φοιτήτριας ή του φοιτητή και τον τίτλο της μεταπτυχιακής εργασίας. Πατώντας τον τίτλο, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και την επιβλέπουσα καθηγήτρια ή τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι εργασίες είναι κατηγοριοποιημένες ανά έτος εισαγωγής των φοιτητριών και των φοιτητών.

Επισκεφθείτε τη σελίδα, για να δείτε την πλήρη λίστα.