Διπλωματικες Εργασιες

Έτος Όνομα Συγγραφέα Τίτλος
2020-2021 Θεόδωρος Αδαμαντίδης Εισαγωγή μηχανικής μάθησης σε θέματα βελτιστοποίησης επιχειρήσεων με χρήση γνώσεων ειδικών
2020-2021 Στέργιος Γιαννιός Αυτοματοποιημένη εξαγωγή πληροφοριών από ιστοσελίδες / Automatic Web Information Extraction
2020-2021 Βασίλειος Γκάτσης Μια συγκριτική μελέτη πάνω σε εξηγήσιμα μοντέλα μηχανικής μάθησης για διαταύρωση ισχυρισμών
2020-2021 Θεόδωρος Γούλας Βελτιστοποίηση SQL ερωτημάτων με τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων
2020-2021 Αργύριος Ζαφειρίου Σύνολο για την αξιοποίηση της ερμηνευσιμότητας των συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας
2020-2021 Ματθαίος Ζηδιανάκης Πρόβλεψη Ανθρώπινης Συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας Μίμηση Μάθησης
2020-2021 Μιχάλης Ζούρος Ανάλυση Στυλ Φωτογραφίας
2020-2021 Μαγδαληνή Κούγκουλα Ανίχνευση διαφορετικών αντικειμένων για αυτόνομες εφαρμογές οδήγησης
2020-2021 Ιωάννης Κουμέντης Inherently Interpretable Q-Learning
2020-2021 Περικλής Μπουζάνης Ανάλυση ιατρικής εικόνας καρδιάς με τεχνικές μηχανικής μάθησης και νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης/Medical Heart Image Analysis with Machine Learning Techniques and Deep Learning Neural Networks
2020-2021 Γεώργιος Παπαδόπουλος Βαθιά ενισχυτική μάθηση για τον κεντρικό πολυπρακτορικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας / Deep reinforcement learning method in centralized multi-agent air traffic control
2020-2021 Αθανάσιος-Χριστόφορος Τσίτος Βελτίωση εκπαίδευσης ομάδας ανθρώπου-ρομπότ με μεταφορά γνώσης από εκπαιδευμένο πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης
2019-2020 Ιωάννης Ατλαμάζογλου Ομαδοποίηση εγγράφων και εξόρυξη θεμάτων / Document Clustering And Topic Mining
2019-2020 Ειρήνη Βανδώρου Συμπερασμός επί των σχημάτων των θεωρημάτων της θεωρητικής γεωμετρίας / Reasoning on Figures of Theoretical Geometry Theorems
2019-2020 Βασιλική Βρυώνη Chatbots στην υγειονομική περίθαλψη: προς γενική διάγνωση και ιατρική υποστήριξη με δυνατότητα AI / Chatbots in Healthcare: Towards AI-enabled general diagnosis and medical support
2019-2020 Άγγελος Γερουλάνος Τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης για αναγνώριση μουσικού συναισθήματος
2019-2020 Σωτήριος Κωνσταντάκος Σημασιολογική ανάκτηση νομικών κειμένων
2019-2020 Παναγιώτης Μαυρογιάννης Αναλυτική Αγώνων Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με χρήση Υπολογιστικής Όρασης / Amateur Football Analytics using Computer Vision
2019-2020 Γεώργιος Μπαζάκος Πρόβλεψη δράσης ανθρώπου από την κίνηση του χεριού για συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ
2019-2020 Παναγιώτης Ταμβακίδης Ταξινόμηση επιχειρηματολογικών προτάσεων με χρήση μάθησης μεταφοράς σε διάφορες γλώσσες / Argumentative sentence classification using transfer learning across languages

Pages