Διπλωματικες Εργασιες

Έτος Όνομα Συγγραφέα Τίτλος
2022-2023 Ηρακλής Παλληκάρης ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ / NEURAL NETWORKS AND THEIR APPLICATIONS FOR PREDICTING TIME SERIES ON THE STOCK MARKET
2021-2022 Σπήλιος Δελλής Μελέτη μεθόδων με βάση την μηχανική μάθηση για την ανάπτυξη αδροποιημένων δυναμικών αλληλεπίδρασης για οργανικά μόρια/Investigation of machine learning-based schemes for the development of coarse-grained force fields for organic molecules
2021-2022 Παναγιώτης Πετρόπουλος Επαληθευση Συγγραφεα με χρηση προ-εκπαιδευμενων γλωσσικων μοντελων / Authorship Verification using pre-trained Language Models
2020-2021 Θεόδωρος Αδαμαντίδης Εισαγωγή μηχανικής μάθησης σε θέματα βελτιστοποίησης επιχειρήσεων με χρήση γνώσεων ειδικών
2020-2021 Στέργιος Γιαννιός Αυτοματοποιημένη εξαγωγή πληροφοριών από ιστοσελίδες / Automatic Web Information Extraction
2020-2021 Βασίλειος Γκάτσης Μια συγκριτική μελέτη πάνω σε εξηγήσιμα μοντέλα μηχανικής μάθησης για διαταύρωση ισχυρισμών
2020-2021 Θεόδωρος Γούλας Βελτιστιποίηση Ερωτημάτων σε Βάσεις Δεδομένων με τη Χρήση Αρχιτεκτονικών Νευρωνικών Δικτύων / Query Optimization with Deep Learning Architectures
2020-2021 Δημήτριος Δεληκωνσταντής Generation of synthetic nano-material surfaces through machine learning and deep learning methods / Δημιουργια συνθετικων νανοεπιφανειων με μεθοδους μηχανικης και βαθειας μαθησης
2020-2021 Αργύριος Ζαφειρίου Σύνολο για την αξιοποίηση της ερμηνευσιμότητας των συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας
2020-2021 Ματθαίος Ζηδιανάκης Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω μιμητικής μάθησης / Prediction of human behaviour using imitation learning
2020-2021 Μιχάλης Ζούρος Ανάλυση Στυλ Φωτογραφίας με χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων / Photography Style Analysis using Convolutional Neural Networks
2020-2021 Μαγδαληνή Κούγκουλα Ανίχνευση διαφορετικών αντικειμένων για αυτόνομες εφαρμογές οδήγησης
2020-2021 Ιωάννης Κουμέντης Inherently Interpretable Q-Learning / Εγγενώς Ερμηνεύσιμη Q-Μάθηση
2020-2021 Περικλής Μπουζάνης Ανάλυση ιατρικής εικόνας καρδιάς με τεχνικές μηχανικής μάθησης και νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης/Medical Heart Image Analysis with Machine Learning Techniques and Deep Learning Neural Networks
2020-2021 Γεώργιος Παπαδόπουλος Βαθιά ενισχυτική μάθηση για τον κεντρικό πολυπρακτορικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας / Deep reinforcement learning method in centralized multi-agent air traffic control
2020-2021 Αθανάσιος-Χριστόφορος Τσίτος Βελτίωση εκπαίδευσης ομάδας ανθρώπου-ρομπότ με μεταφορά γνώσης από εκπαιδευμένο πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης
2019-2020 Ιωάννης Ατλαμάζογλου Ομαδοποίηση εγγράφων και εξόρυξη θεμάτων / Document Clustering And Topic Mining
2019-2020 Ειρήνη Βανδώρου Συμπερασμός επί των σχημάτων των θεωρημάτων της θεωρητικής γεωμετρίας / Reasoning on Figures of Theoretical Geometry Theorems
2019-2020 Βασιλική Βρυώνη Chatbots στην υγειονομική περίθαλψη: προς γενική διάγνωση και ιατρική υποστήριξη με δυνατότητα AI / Chatbots in Healthcare: Towards AI-enabled general diagnosis and medical support
2019-2020 Άγγελος Γερουλάνος Τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης για αναγνώριση μουσικού συναισθήματος / Deep Learning for Music Emotion Recognition

Pages