Μαθηματα / Classes

1st semester

Θεμελιώδεις γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Compulsory, Preparatory | Tutors: Σ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Φιλιππάκης, Α. Χαραλαμπίδης, Γ. Βούρος | Credits: 6

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Compulsory | Tutors: Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τρουμπούκης, Α. Χαραλαμπίδης | Credits: 6

Μηχανική Μάθηση

Compulsory | Tutors: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος | Credits: 6

2nd semester

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Elective | Tutors: Ε. Σταματάτος | Credits: 7,5

Κλιμακώσιμες Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης

Elective | Tutors: Ν. Κατζούρης, Η. Αλεβίζος | Credits: 7,5

Βαθιά Μάθηση

Compulsory | Tutors: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος | Credits: 7,5

Μηχανική Μάθηση σε Πολυμεσικά Δεδομένα

Elective | Tutors: Θ. Γιαννακόπουλος, Η. Μαγκλογιάννης | Credits: 7,5

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Compulsory | Tutors: Σ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βούρος,  Η. Μαγκλογιάννης, Μ. Χαλκίδη, Χ. Ρεκατσίνας, Ο. Τελέλης, Μ. Φιλιππάκης | Credits: 7,5

Ρομποτικά Συστήματα και Εφαρμογές

Elective | Tutors: Μ. Δαγιόγλου, Γ. Σταυρινός | Credits: 7,5

3rd semester

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Compulsory | Tutors: Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. | Credits: 30