Διδασκοντες

Ηλίας Αλεβίζος

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Αλέξανδρος Αρτίκης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αν. Καθηγητής

Γεώργιος Βούρος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καθηγητής

Γεώργιος Γιαννακόπουλος

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Θεόδωρος Γιαννακόπουλος

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Μαρία Δαγιόγλου

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνήτρια

Βαγγέλης Καρκαλέτσης

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Νικόλαος Κατζούρης

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Θωμάς Κονιδάρης

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Στασινός Κωνσταντόπουλος

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Ηλίας Μαγκλογιάννης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καθηγητής

Αλέξανδρος Νούσιας

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Γεώργιος Παλιούρας

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Γεώργιος Πετάσης

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Χριστόφορος Ρεκατσίνας

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Βασιλική Ρεντούμη

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνήτρια

Ευστάθιος Σταματάτος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθηγητής

Ορέστης Τελέλης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επ. Καθηγητής

Αντώνης Τρουμπούκης

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής

Μιχαήλ Φιλιππάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αν. Καθηγητής

Μαρία Χαλκίδη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αν. Καθηγήτρια

Άγγελος Χαραλαμπίδης

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ερευνητής