ΣΠΟΥΔΕΣ

Αυτή η σελίδα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και τη δομή τους, καθώς και τη διάρκεια, τη δομή και το περιεχόμενο των εξαμήνων.

Στη συνέχεια, έχουν αναρτηθεί το ΦΕΚ ίδρυσης και ο κανονισμός σπουδών, στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα ελληνικά.

Επιπλέον, υπάρχει η πλήρης λίστα με τις ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες από την αρχή του προγράμματος, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ολα τα μαθηματα

Αναλυτική λίστα

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, δίπλα από τον τίτλο του κάθε μαθήματος, υπάρχουν οι ενδείξεις C, P, E, οι οποίες σημαίνουν ότι το μάθημα είναι υποχρεωτικό (compulsory), προπαρασκευαστικό (preparatory) και επιλογής (elective) αντίστοιχα.

1st semester

Θεμελιώδεις γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη (C, P)

Tutors: Σ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Φιλιππάκης, Α. Χαραλαμπίδης, Γ. Βούρος

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική (C)

Tutors: Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τρουμπούκης, Α. Χαραλαμπίδης

Μηχανική Μάθηση (C)

Tutors: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος

2nd semester

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (C)

Tutors: Σ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βούρος,  Η. Μαγκλογιάννης, Μ. Χαλκίδη, Χ. Ρεκατσίνας, Ο. Τελέλης, Μ. Φιλιππάκης

Ρομποτικά Συστήματα και Εφαρμογές (E)

Tutors: Μ. Δαγιόγλου, Γ. Σταυρινός

Κλιμακώσιμες Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης (E)

Tutors: Ν. Κατζούρης, Η. Αλεβίζος

Βαθιά Μάθηση (C)

Tutors: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος

Μηχανική Μάθηση σε Πολυμεσικά Δεδομένα (E)

Tutors: Θ. Γιαννακόπουλος, Η. Μαγκλογιάννης

3rd semester

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (C)

Tutors: Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η διάρκεια του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι 18 μήνες. Αποτελείται από δύο εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, συνήθως Δευτέρα έως Πέμπτη από 18:00 έως 21:00. Είναι όμως δυνατό να πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες διαλέξεις, ή πρόσθετη διδασκαλία, κύρια, επικουρική ή σεμιναριακή ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση συνήθως τον Απρίλιο και τον Μάιο κάθε έτους.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται γενικά ως εξής:

Α Εξαμηνο (Χειμερινο)

Το Α’ ξεκινά συνήθως τον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις, ενώ είναι δυνατόν να προγραμματίζονται και εργαστηριακά μαθήματα αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθήματος. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων.

Β Εξαμηνο (Εαρινο)

Το Β’ Εξάμηνο ξεκινά τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει 4 μαθήματα, δύο υποχρεωτικά και δύο που επιλέγουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις, ενώ είναι δυνατόν να προγραμματίζονται και εργαστηριακά μαθήματα αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθήματος, και ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων τον Ιούλιο.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών, ή με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος ανακοινώνεται στην πρώτη διάλεξη αυτού.

Γ Εξαμηνο (Χειμερινο)

Το Γ’ Εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τις καθηγήτριες και τους καθηγητές του τμήματος.

Ο Οδηγός Σπουδών σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα για όσα προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δ.Π.Μ.Σ στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε αυτόν τον οδηγό, θα βρείτε πληροφορίες για τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος, τη δομή των μαθημάτων και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό, στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΠΜΣ

Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).

Δείτε το ΦΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρθρο 1 | Αντικειμενο – Σκοπος

Το Δ.Π.Μ.Σ. αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις. Δημιουργεί επίσης τις βάσεις στους αποφοίτους του για να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες, καθώς και να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες, μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία στον ιδιαίτερο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τομέα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών.

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ "Τεχνητή Νοημοσύνη"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Με τον παρόντα κανονισμό τίθεται σε λειτουργία η επίσημη διαδικασία του Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» υποβολής και διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών και φοιτητριών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίησή τους από τις σπουδές τους και να διαφυλάσσεται το κύρος του Δ.Π.Μ.Σ. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου στους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. για κάθε νεοεισερχόμενοφοιτητή και φοιτήτρια. Ο αριθμός των φοιτητών ισοκατανέμεται μεταξύ διδασκόντων και γίνεται η επιλογή με τυχαίο τρόπο. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενός φοιτητή/μιας φοιτήτριας παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. 

Δείτε τον κανονισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ

Ο κανονισμός κινητικότητας αναφέρεται στις δράσεις και τα προγράμματα κινητικότητας στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του  Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» καθώς και σε ζητήματα πρακτικής άσκησης (επιλογή των κατάλληλων φορέων, διάρκεια πρακτικής άσκησης, αμοιβή και ασφάλιση, χρηματοδότηση).

Δείτε τον Κανονισμό Κινητικότητας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κανονισμός διπλωματικών εργασιών αναφέρεται σε ζητήματα διπλωματικών εργασιών οι οποίες εκπονούνται κατά το 3ο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Διιδρυματικού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη». Στον κανονισμό περιγράφεται η διάρκεια εκπόνησης της ΜΔΕ, ζητήματα ανάληψης, εξέτασης, βαθμολόγησης αλλά και γενικότερης ενημέρωσης των φοιτητών.

Δείτε τον κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Το 2019, το Δ.Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη υποδέχτηκε τις πρώτες φοιτήτριες και τους πρώτους φοιτητές του. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις μεταπτυχιακές εργασίες όσων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και σήμερα.

Η σελίδα έχει δομηθεί ως λίστα, με το όνομα της φοιτήτριας ή του φοιτητή και τον τίτλο της μεταπτυχιακής εργασίας. Πατώντας τον τίτλο, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και την επιβλέπουσα καθηγήτρια ή τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι εργασίες είναι κατηγοριοποιημένες ανά έτος εισαγωγής των φοιτητριών και των φοιτητών.

Επισκεφθείτε τη σελίδα, για να δείτε την πλήρη λίστα.