Σχετικα με την εκπονηση των διπλωματικων εργασιων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών και τις αποφάσεις της ΕΠΣ του Δ.Π.Μ.Σ., εντός του Β' εξαμήνου του τρέχοντος έτους ξεκινά η διαδικασία επιλογής ή/και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών για το Γ' εξάμηνο σπουδών.

Η διαδικασία ξεκινάει από την ανακοίνωση των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και συνοπτικά είναι η εξής (υπογραμμισμένος ο ρόλος που είναι υπεύθυνος για κάθε βήμα):

  1. Ανακοίνωση θεματικών από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους.
  2. Παρουσίαση θεμάτων και θεματικών Διπλωματικών Εργασιών από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους.
  3. Κατάθεση πρότασης διπλωματικής εργασίας από φοιτήτριες και φοιτητές μέχρι και τον τελευταίο μήνα του Β’ εξαμήνου (Ιούλιο) σε συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία που ανακοινώνεται μετά από απόφαση της ΕΠΣ (εντός του Ιουλίου του εκάστοτε ακ. έτους).
  4. Έλεγχος της κατανομής των διπλωματικών στις διδάσκουσες και στους διδάσκοντες από την ΕΠΣ και έγκριση προτάσεων από την ΕΠΣ την 1η εβδομάδα του εναρκτήριου μήνα του Γ’ εξαμήνου (Σεπτέμβριο). 
    Σημείωση: Μετά από απόφαση της ΕΠΣ του Δ.Π.Μ.Σ., η κάθε διδάσκουσα και ο κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει το πολύ το 30% των φοιτητριών και φοιτητών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
  5. Ανάληψη διπλωματικής εργασίας από φοιτήτριες και φοιτητές και διδάσκουσες και διδάσκοντες
  6. Κατάθεση εντύπου προόδου με ευθύνη της/του φοιτήτριας/φοιτητή και παρουσίαση της προόδου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ενώπιον της 3-μελούς επιτροπής ανά δίμηνο, εκτός εξαιρετικών και ειδικών περιπτώσεων όπως ορίζει ο κανονισμός (π.χ. αναστολή φοίτησης).
  7. Παρουσίαση και αναπομπή ή βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι για πρώτη χρονιά πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς.

Στόχοι αυτών είναι οι εξής:

1. Διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» προς τους φορείς που συμμετέχουν, αλλά και την τεχνογνωσία/εμπειρία των φορέων προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Δ.Π.Μ.Σ., δημιουργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα παραγωγής γνώσης, αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων.

2. Στήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών και φοιτητριών να αποκτήσουν την πολύτιμη και απαραίτητη εμπειρία ενασχόλησης με πραγματικά προβλήματα που απαιτούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.

3. Διευκόλυνση της σύνδεσης και απορρόφησης των φοιτητών και φοιτητριών του Δ.Π.Μ.Σ. από παραγωγικούς φορείς που πρωτοπορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως στην Ελλάδα, δρώντας έτσι καταλυτικά στην εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Δείτε παρακάτω προτεινόματα θέματα από τους παραγωγικούς φορείς.

Προτεινόμενα θέματα για τη Διπλωματική Εργασία  Διαδικασία & Οδηγίες για τη Διπλωματική Εργασία Κανονισμός εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

 

Χρήσιμα έγγραφα