Προτεινομενες Διπλωματικες 2022-2023

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης διπλωματικής εργασίας, από μέρους των φοιτητριών και των φοιτητών, ορίστηκε η 28η Ιουλίου 2023.

Διδάσκουσα / Διδάσκων Προτεινόμενες Διπλωματικές
A. Αρτίκης Θεματικές Διπλωματικής
Γ. Βούρος Θεματικές Διπλωματικής
Γ. Γιαννακόπουλος Θεματικές Διπλωματικής
Θ. Γιαννακόπουλος Θεματικές Διπλωματικής
Μ. Δαγιόγλου Θεματικές Διπλωματικής
Ν. Κατζούρης Θεματικές Διπλωματικής
Σ. Κωνσταντόπουλος Θεματικές Διπλωματικής
Η. Μαγκλογιάννης Θεματικές Διπλωματικής
Ε. Σταματάτος Θεματικές Διπλωματικής
Α. Τρομπούκης Θεματικές Διπλωματικής
Μ. Φιλιππάκης Θεματικές Διπλωματικής
Μ. Χαλκίδη Θεματικές Διπλωματικής
Α. Χαραλαμπίδης Θεματικές Διπλωματικής

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι για πρώτη χρονιά πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς.

Στόχοι αυτών είναι οι εξής:

1. Διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» προς τους φορείς που συμμετέχουν, αλλά και την τεχνογνωσία/εμπειρία των φορέων προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Δ.Π.Μ.Σ., δημιουργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα παραγωγής γνώσης, αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων.

2. Στήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών και φοιτητριών να αποκτήσουν την πολύτιμη και απαραίτητη εμπειρία ενασχόλησης με πραγματικά προβλήματα που απαιτούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.

3. Διευκόλυνση της σύνδεσης και απορρόφησης των φοιτητών και φοιτητριών του Δ.Π.Μ.Σ. από παραγωγικούς φορείς που πρωτοπορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως στην Ελλάδα, δρώντας έτσι καταλυτικά στην εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Παραγωγικός Φορέας Προτεινόμενα Θέματα
ΟΤΕ Θεματικές Διπλωματικής
Accenture Θεματικές Διπλωματικής
Incelligent Θεματικές Διπλωματικής

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με παραγωγικό φορέα

Βεβαίωση έναρξης/περάτωσης διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με παραγωγικό φορέα