Προτεινομενες Διπλωματικες 2019-2020

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης διπλωματικής εργασίας, από μέρους των φοιτητών, ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2020.

Διδάσκων/Διδάσκουσα Προτεινόμενες Διπλωματικές
Γ. Βούρος Θεματικές Διπλωματικής
Γ. Γιαννακόπουλος Θεματικές Διπλωματικής
Θ. Γιαννακόπουλος Θεματικές Διπλωματικής
Μ. Δαγιόγλου Θεματικές Διπλωματικής
Ν. Κατζούρης Θεματικές Διπλωματικής
Θ. Κονιδάρης Θεματικές Διπλωματικής
Σ. Κωνσταντόπουλος Θεματικές Διπλωματικής
Η. Μαγκλογιάννης Θεματικές Διπλωματικής
Γ. Πετάσης Θεματικές Διπλωματικής
Β. Ρεντούμη Θεματικές Διπλωματικής
Μ. Φιλιππάκης Θεματικές Διπλωματικής
Μ. Χαλκίδη Θεματικές Διπλωματικής
Α. Χαραλαμπίδης Θεματικές Διπλωματικής