Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Εξάμηνο μαθήματος
3ου εξαμήνου
Κατηγορία μαθήματος
Υποχρεωτικό
Ηλεκτρονικό Υλικό
Πιστωτικές Μονάδες
30
Διδάσκοντες

Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας.

Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.