Μαθηματα

1ου εξαμήνου

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τρουμπούκης, Α. Χαραλαμπίδης | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Ευφυείς Πράκτορες και Πολυπρακτορικά Συστήματα

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Ηθική και Αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη: Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Πρακτικές Εφαρμογές

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Α. Νούσιας, Μ. Δαγιόγλου | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Θεμελιώδεις γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Υποχρεωτικό, Προπαρασκευαστικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Φιλιππάκης, Α. Χαραλαμπίδης, Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μηχανική Μάθηση

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 6

2ου εξαμήνου

Ρομποτικά Συστήματα και Εφαρμογές

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Μ. Δαγιόγλου, Γ. Σταυρινός | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Ε. Σταματάτος | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Βαθιά Μηχανική Μάθηση

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βούρος,  Η. Μαγκλογιάννης, Μ. Χαλκίδη, Χ. Ρεκατσίνας, Ο. Τελέλης, Μ. Φιλιππάκης | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Κλιμακώσιμες Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Ν. Κατζούρης, Η. Αλεβίζος | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Μηχανική Μάθηση σε Πολυμεσικά Δεδομένα

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Η. Μαγκλογιάννης | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

3ου εξαμήνου

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. | Πιστωτικές Μονάδες: 30