Μαθηματα

1ου εξαμήνου

Θεμελιώδεις γνώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Φιλιππάκης, Α. Χαραλαμπίδης, Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μηχανική Μάθηση

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τρουμπούκης, Α. Χαραλαμπίδης | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Ευφυείς Πράκτορες και Ρομποτικά Συστήματα

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Γ. Βούρος, Μ. Δαγιόγλου, Σ. Κωνσταντόπουλος | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Ζητήματα και μεθοδολογία έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Γ. Γιαννακόπουλος, Κονιδάρης, Α. Νούσιας | Πιστωτικές Μονάδες: 6

2ου εξαμήνου

Μέθοδοι Ανάπτυξης Κλιμακώσιμων Μεθόδων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Α. Αρτίκης, Ν. Κατζούρης | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Μηχανική Μάθηση σε Πολυμεσικά Δεδομένα

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Η. Μαγκλογιάννης | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Ο. Τελέλης | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Ε. Σταματάτος | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Βαθιά Μηχανική Μάθηση

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακόπουλος, Γ. Βούρος | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιλογής Κωδ: | Διδάσκοντες: Μ. Δαγιόγλου, Σ. Κωνσταντόπουλος, Η. Μαγκλογιάννης, Μ. Χαλκίδη | Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

3ου εξαμήνου

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Υποχρεωτικό Κωδ: | Διδάσκοντες: Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. | Πιστωτικές Μονάδες: 30