Υποτροφιες Ιδρυματος Ωναση 2024-25

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2024-25 | Η Πόλη του Αύριο ανοίγει ξανά τις πόρτες της

Υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο Στέλιος ανακαλύπτει νέα φάρμακα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Χριστίνα μελετά τη χρήση νανοσωματιδίων για τη θεραπεία του καρκίνου. Η Ειρήνη ανοίγει νέους δρόμους στην περιβαλλοντική πολιτική. Ο Δημήτρης αναζητά νέες εξισώσεις στη θεωρητική φυσική. Η Χριστίνα θέτει τις βάσεις της ψηφιακής ηθικής. Η Μελπομένη αναδεικνύει το έργο του Κ. Π. Καβάφη στη Γαλλία. Η Κατερίνα χτίζει νέες γέφυρες επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα. Εκείνοι, μαζί με άλλους 7.660 κατοίκους, ανοίγουν νέους δρόμους με τη γνώση, το ταλέντο και τις ιδέες τους, που κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη. Από το 1978 έως σήμερα, το Ίδρυμα Ωνάση εργάζεται συστηματικά για την απελευθέρωση δυνάμεων στο εξωτερικό, μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, εστιάζοντας στις επιστήμες του μέλλοντος.

Η Πόλη του Αύριο μεγαλώνει χάρη σε εσάς. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ξεκίνησε.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης Υποτροφιών που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις ειδικεύσεις και τα επίπεδα σπουδών. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του παρακάτω συνδέσμου και να περάσουν με επιτυχία το αρχικό στάδιο υποβολής αίτησης, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν σταδιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί επιτυχώς μόνο αν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση Υποτροφιών, τους σχετικούς όρους και τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε εδώ, ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών, μέσω email στη διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org ή στα τηλέφωνα (+30) 2103713053, -054, -055, -056, -057.