Βελτίωση εκπαίδευσης ομάδας ανθρώπου-ρομπότ με μεταφορά γνώσης από εκπαιδευμένο πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης

Author nameΑθανάσιος-Χριστόφορος Τσίτος
Title
Βελτίωση εκπαίδευσης ομάδας ανθρώπου-ρομπότ με μεταφορά γνώσης από εκπαιδευμένο πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης
Year2020-2021
Supervisor

Maria Dagioglou

Maria Dagioglou