Συμπερασμός επί των σχημάτων των θεωρημάτων της θεωρητικής γεωμετρίας / Reasoning on Figures of Theoretical Geometry Theorems

Author nameΕιρήνη Βανδώρου
Title
Συμπερασμός επί των σχημάτων των θεωρημάτων της θεωρητικής γεωμετρίας / Reasoning on Figures of Theoretical Geometry Theorems
Year2019-2020
Supervisor

Stasinos Konstantopoulos

StasinosKonstantopoulos

Summary

Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που χρειάζεται και θέλει να λύσει ο επιστήμονας χρησιμοποιώντας υπολογιστές είναι η διαδικασία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Ενώ η πρόσθεση, η αφαίρεση και ο πολλαπλασιασμός φαίνονται αρκετά εύκολοι υπολογισμοί, καθώς κάποιος βουτάει στα μαθηματικά και οι υπολογισμοί προχωρούν, τα προβλήματα γίνονται όλο και περισσότερο εξαντλώντας τη σκέψη. Υπό αυτή την έννοια, θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα σύστημα με ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων που ποικίλλουν ως προς την πειθαρχία και τη δομή. Για παράδειγμα, στη γεωμετρία στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπολογισμοί είναι μέρος της βάσης και ένας συνδυασμός λειτουργικού και λογικού προγραμματισμού για την υλοποίηση. Το πρώτο βήμα, από την αντίληψή μας, ήταν να δημιουργήσουμε μια μηχανικά αναγνώσιμη γλώσσα στην οποία θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τα θεωρήματα του Ευκλείδη. Μετά από αυτό, χρησιμοποιήσαμε αυτή τη γλώσσα για να δημιουργήσουμε τις κατασκευές των θεωρημάτων. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε όλες τις πιθανές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για ένα σχετικό συμπέρασμα, δεδομένης της κατασκευής.