Διπλωματικες Εργασιες

Έτος Όνομα Συγγραφέα Τίτλος
2020-2021 Περικλής Μπουζάνης Ανάλυση ιατρικής εικόνας καρδιάς με τεχνικές μηχανικής μάθησης και νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης/Medical Heart Image Analysis with Machine Learning Techniques and Deep Learning Neural Networks
2020-2021 Γεώργιος Παπαδόπουλος Βαθιά ενισχυτική μάθηση για τον κεντρικό πολυπρακτορικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας / Deep reinforcement learning method in centralized multi-agent air traffic control
2020-2021 Αθανάσιος-Χριστόφορος Τσίτος Βελτίωση εκπαίδευσης ομάδας ανθρώπου-ρομπότ με μεταφορά γνώσης από εκπαιδευμένο πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης
2019-2020 Ιωάννης Ατλαμάζογλου Ομαδοποίηση εγγράφων και εξόρυξη θεμάτων / Document Clustering And Topic Mining
2019-2020 Ειρήνη Βανδώρου Συμπερασμός επί των σχημάτων των θεωρημάτων της θεωρητικής γεωμετρίας / Reasoning on Figures of Theoretical Geometry Theorems
2019-2020 Βασιλική Βρυώνη Chatbots στην υγειονομική περίθαλψη: προς γενική διάγνωση και ιατρική υποστήριξη με δυνατότητα AI / Chatbots in Healthcare: Towards AI-enabled general diagnosis and medical support
2019-2020 Άγγελος Γερουλάνος Τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης για αναγνώριση μουσικού συναισθήματος / Deep Learning for Music Emotion Recognition
2019-2020 Σωτήριος Κωνσταντάκος Σημασιολογική ανάκτηση νομικών κειμένων
2019-2020 Παναγιώτης Μαυρογιάννης Αναλυτική Αγώνων Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με χρήση Υπολογιστικής Όρασης / Amateur Football Analytics using Computer Vision
2019-2020 Γεώργιος Μπαζάκος Πρόβλεψη δράσης ανθρώπου από την κίνηση του χεριού για συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ
2019-2020 Παναγιώτης Ταμβακίδης Ταξινόμηση επιχειρηματολογικών προτάσεων με χρήση μάθησης μεταφοράς σε διάφορες γλώσσες / Argumentative sentence classification using transfer learning across languages
2019-2020 Μελίνα Τζιομάκα Classifying melanoma images with ensembles of deep convolutional neural networks
2019-2020 Αλέξανδρος Τσεβρένης Πρόβλεψη τροχιών με Directed-Info GAIL / Predicting Trajectories with Directed-Info GAIL
2019-2020 Ιγνάτιος Χατζηγιανέλλης Greek news topics classification using graph neural networks
2019-2020 Νίκος Ψυλλάκος Εξαγωγή κοινοτήτων από υπογεγραμμένα κατευθυνόμενα γραφήματα / Community detection in signed and directed graphs

Pages