Σπουδες 2023-2024 Erasmus - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ131 (Μετακίνηση σε χώρες εντός Ε.Ε.) για ΣΠΟΥΔΕΣ έχει παραταθεί έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.