ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023