ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2023-2024

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα για Μετακίνηση Φοιτητών και προσφάτως αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση σε χώρες εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA131 | Διεθνής Διάσταση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 14.11.2023 — 15.12.2023.