ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει δύο διαθέσιμες θέσεις για 3μηνη πρακτική άσκηση στον εν λόγω φορέα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες του προγράμματος.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση:

«Βρισκόμαστε σε στάδιο αναζήτησης δύο (2) φοιτητών/τριών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence), για 3μηνη πρακτική άσκηση, εντός του Νομού Αττικής, με έναρξη τον Οκτώβριο 2024.

Προφίλ Υποψηφίου/ιας:

  • Πνεύμα καινοτομίας, ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών
  • Οργανωτικές ικανότητες

Ο ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη εργαλείων και προηγμένων μοντέλων με τη χρήση τεχνολογιών ΑΙ. Θα μοιραστεί ιδέες και θα παρακολουθήσει τον τρόπο που η καινοτομία ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασίες προς όφελος των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών του μεγαλύτερου εγχώριου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Μέσω της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/ρια θα μπορέσει να εμβαθύνει σε θέματα τεχνολογίας ΑΙ και να ερευνήσει το επίπεδο καινοτομίας στο διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ακολουθήσουν την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Κινητικότητας του ΔΠΜΣ διαδικασία, μπορούν να αποστείλουν e-mail – έως 06/09/2024- στο TzavellaG@piraeusbank.gr, όπου θα αναγράφουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και θα επισυνάπτουν πρόσφατο CV τους, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Στον τίτλο του εν λόγω e-mail, παρακαλούμε όπως αναγράφεται «Πρακτική Άσκηση - Δ.Π.Μ.Σ.».

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

File Αίτηση πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με παραγωγικό φορέα

File Βεβαίωση έναρξης/περάτωσης πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με παραγωγικό φορέα