ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php.

PDF icon Δείτε την ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Παράταση