ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και θα πραγματοποιούνται στην μικρή αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού κέντρου του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος'.