ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου θα πραγματοποιούνται στην Μικρή Αίθουσα του Συνεδριακού (ισόγειο) στο Κεντρικό κτίριο της Διοίκησης, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ώρα 18:00-21:00.

(ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ)