ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ''ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ'' ΑΠΟ 17/05/2021 ΕΩΣ 13/06/2021/

Για να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εμπιστευτικής Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης του συστήματος «ΔΙΟΔΟΤΟΣ», πατήστε εδώ.