ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" ΑΠΟ 13/12/2021 ΕΩΣ 16/01/2022

Για να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εμπιστευτικής Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης του συστήματος «ΔΙΟΔΟΤΟΣ», πατήστε εδώ.