ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ότι οι ανανεώσεις εγγραφών για το Γ' εξάμηνο σπουδών θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα 13/09/2023 έως και 18/09/2023.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος