ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ανακοινώνει διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω προγράμματος συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 ενώ η διάρκειά του κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες.

 Οι θέσεις ανά φορέα είναι:

  • Accenture: Μία θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Accenture διάρκειας 6 μηνών
  • Τράπεζα Πειραιώς: Τέσσερεις θέσεις πρακτικής άσκησης στην Τράπεζα Πειραιώς διάρκειας 3 μηνών
  • KAIZEN Gaming: Μία θέση πρακτικής άσκησης στην KAIZEN Gaming διάρκειας 3 μηνών

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ