Κανονισμος Σπουδων

Δείτε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).