Εισαγωγή μηχανικής μάθησης σε θέματα βελτιστοποίησης επιχειρήσεων με χρήση γνώσεων ειδικών

Author nameΘεόδωρος Αδαμαντίδης
Title
Εισαγωγή μηχανικής μάθησης σε θέματα βελτιστοποίησης επιχειρήσεων με χρήση γνώσεων ειδικών
Year2020-2021
Supervisor

George Giannakopoulos

GeorgeGiannakopoulos

Summary

Η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει ωθήσει στην ψηφιοποίηση διαφόρων εργασιών στις βιομηχανίες και αυτό σε συνεργασία με την αύξηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, μελετήθηκε η εισαγωγή της μηχανικής μάθησης σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης παρόμοιο του προβλήματος σακιδίου, πραγματικού κόσμου, εστιάζοντας στην επεξηγησημότητα αλλά και την ικανότητα γενίκευσης των μοντέλων. Το πρόβλημα μελετάται, μοντελοποιείται, απεικονίζεται μαθηματικά, παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας του συνόλου δεδομένων και γίνονται δοκιμές, χρήσεις και συγκρίσεις διαφόρων τεχνικών μηχανικής μάθησης με σκοπό να μπορέσει να εξαχθεί το μεγαλύτερο δυνατόν ποσό πληροφορίας μέσα από του σύνολο δεδομένων. Επίσης η επεξήγηση των αποτελεσμάτων των μοντέλων σχολιάζεται καθώς και ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας ενός συνόλου δεδομένων υπό την έννοια του να γενικεύει καλύτερα.