Παραταση υποβολης υποψηφιοτητων εως και 30 Σεπτεμβριου 2019

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php.