ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την 16η Σεπτεμβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php.