ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ''ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ'' ΑΠΟ 06/06/2022 ΕΩΣ 01/07/2022

Για να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εμπιστευτικής Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης του συστήματος «ΔΙΟΔΟΤΟΣ», πατήστε εδώ.