ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γίνεται γνωστό στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», ότι η ανανέωση της εγγραφής τους για το Γ’ εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 20/09/2021 έως και 30/09/2021.