ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γίνεται γνωστό στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», ότι η ανανέωση της εγγραφής τους για το Γ’ εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 08/09/2020 έως και 18/09/2020.