ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ότι οι ανανεώσεις εγγραφών για το Γ' εξάμηνο σπουδών θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα 19/09/2022 έως και 30/09/2022.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος