ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024

Γίνεται γνωστό στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ", ότι οι ανανεώσεις εγγραφών για το Β' εξάμηνο σπουδών θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα 26/02/2024 έως και 04/03/2024.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ανανέωσης

Δήλωση Μαθημάτων