Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΠΜΣ

Το Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογίες στις περιοχές των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και του Διαδικτύου. Αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας στους τομείς ενδιαφέροντός του προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης. Το Ινστιτούτο δίδει έμφαση τόσο στη μακροπρόθεσμη βασική έρευνα, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα με την υλοποίηση στοχευμένων έργων έρευνας και τεχνολογίας. Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου ερευνητικού δυναμικού με την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και την απασχόλησή τους σε ερευνητικά έργα. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και στη γενικότερη διάχυσή τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολίτη.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης, μεταξύ των οποίων και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στόχος του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι η ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη βάση αυτή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος λειτουργούν οι παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

  • Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα»
  • Κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων»
  • Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες»
  • Οριζόντια Κατεύθυνση «Ασφάλεια»
  • Οριζόντια Κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα»

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος Βούρος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προσωπική ιστοσελίδα(link is external)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Βούρος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προσωπική ιστοσελίδα
Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Προσωπική ιστοσελίδα
Ηλίας Μαγκλογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προσωπική ιστοσελίδα
Γεώργιος Παλιούρας, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Προσωπική ιστοσελίδα
Ορέστης Τελέλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προσωπική ιστοσελίδα
Μιχαήλ Φιλιππάκης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προσωπική ιστοσελίδα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρασκευή Αντωνίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Άννα Μανουσαρίδου, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"